Членство

Членство

Като регистриран член можете да:

– Участвате активно в дейността на Дружеството
– Да разширите кръга от хора, които познавате
– Да гласувате при взимането на решения за дейността на Дружеството
– Да избирате и да бъдете избирани за членове на контролните и управителните органи на Дружеството
– Да публикувате материали от ваше име на сайта на Дружеството
– Да дадете право на друг да публикува материали от ваше име
– Можете да имате адрес от типа your_name@bcsbc.ca

Членският внос за една календарна година е $20 за несемейни над 19 год. и $25 за семейство. Вашата регистрация ще спомогне Дружеството да се развие и разшири.

Можете да станете член:

Попълнете заявление-формуляр и прикрепите към него чек за съответната сума след което изпратете двата документа на следния адрес:
Bulgarian-Canadian Society of BC
c/o Svetla Adams – Treasurer
#113 North Springer Ave., Burnaby, BC V5B 1H3

2015-07-05T16:30:48+00:00 ноември 8th, 2007|За Дружеството|0 Comments

Leave A Comment