Уважаеми сънародници,

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе референдум за въвеждането на дистанционно гласуване по електронен път при провеждането на национални избори и референдуми в България.

Съгласно регламента в Канада избори (в т.ч. и референдум) на чужда държава на канадска територия се провеждат в офисите на дипломатическите представителства, а по изключение и в почетните консулства. След провеждане на консултации с Министерството на външните работи на Канада за правото на българските граждани да гласуват и извън тези места, от българкото посолство в Отава са предоставени аргументи и започната процедура за откриване на избирателна секция и във Ванкувър.

За да се открие избирателна секция в дадено населено място е необходимо да се съберат 40 заявления от желаещите да гласуват, като крайният срок за подаване на заявленията е 29 септември 2015 г. Желаещите могат да подадат заявление по следните два начина:

1. С обикновена поща до посолството на Република България в Отава или
2. Директно на страницата на Централна избирателна комисия (ЦИК): www.cik.bg/foreign_register_2015

Заявлението за изпращане по пощенски път може да бъде разпечатано от страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/62 (Приложение No. 22).
Моля обърнете внимание, че заявленията, които се изпращат до посолството по пощенски път, следва да бъдат оригинално подписани документи, които да пристигнат по пощата на адрес: Embassy of the Republic of Bulgariа, 325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5, Canada. Сканирани копия, изпратени по електронна поща са невалидни. 

Referendum