Ако сте Български производител, който иска да разшири пазара си в Канада пишете ни.

Kak да регистрираме фирма в Канада

Sole Proprietorship

Този вид фирма прилича на “Едноличния търговец” във България. Разликата е че “Sole proprietorship” в Канада не може да има работници на заплата, но може да има под-изпълнители. Фирмата се притежава, оперира и управлява от един човек. Това е най-простия вид формирование. Ако ще използвате личното си име и фамилия то тогава не се налага да се регистрирате никъде.

Ако искате да имате име на фирмата различно от името и фамилията ви то тогава трябва да регистрирате еднолична фирма (Sole Proprietorship) по следната процедура:

1) Избор на бизнес име

Подбирате подходящо име което ви харесва

2) Резервиране на бизнес име

Попълнете и депозирайте искане за одобряване на бизнес име (Name Approval Request Form). Името което сте си избрали ще бъде проверено дали не съществува вече като фирма, търговска марка, организация. Ако бъде одобрено, вашето бизнес име ще бъде пазено 56 дни. Трябва да регистрирате бизнеса си в рамките на този период от време.

Изпратете искането за одобряване на бизнес име до:

PO Box 9431, Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9V3
Или лично го предайте в:
Names Unit, 2nd Floor, 940 Blanshard Street, Victoria, BC

3) Регистриране на бизнеса във Фирмения Регистър (Corporate Registry)

Депозирайте декларация за собственост (Declaration of Proprietorship) във Фирмения Регистър. Трябва да го направите до 30 ден след като сте започнали бинеса си.

Corporate Registry, Minister of Finance and Corporate Relations
2nd Floor, 940 Blanshard Street, Victoria, BC
Ванкувър: (604) 775-1041
Виктория: (250) 387-7848
http://www.fin.gov.bc.ca/

4) Придобиване на лиценз от Общината

Трябва да придобиете лиценз от общините в които ще правите бизнес. Това се налага обикновенно ако използвате сгради, земи, конструкции, реновации и търговски МПС. За Общините които са инкорпорирани отидете то местното “City Hall” или “Municipal Office”. За общините който не са инкорпорирани се свържете с най-близкия регионален офис или RCMP.

5) Придобиване на лиценз от Провинциалното правителство

Може да се наложи да придобиете Провинциaлен Бизнез Лиценз. Има Провинциални закони и правилници, които се отнасят до много от бизнесите включително транспорт, храни, продажби на дребно, производство и обслужване. Прегледайте Провинциялните закони и правилници за вашият специфичен бизнес дали се нуждаете от Провинциален лиценз. Провинциялните закони можете да си закупите от Crown Publications.

Crown Publications Inc.
521 Fort St., Victoria, BC, V8W 1E7
(250) 386-4636
http://www.crownpun.bc.ca/

Също можете да намерите безплатно законите в библиотеките:

BC Courthouse Library Society
PO Box 9246, Stn. Prov. Govt., 5th foor, 850 Burdett St., Victoria, BC V8W 9J2
Tel: (250) 387-3239

BC Courthouse Library Society
800 Smithe St., Vancouver, BC, V6Z 2E1
(604) 660-2841

6) Регистрация във Consumer Taxation Branch с цел събиране на Провинциалния Данък върху Продажбите (Provincial Sales Tax – PST)

Следва да се регистрирате във Consumer Taxation Branch на Министерството на Финансите и връзките с фирмите като доставчик или лизингодател (наемодател) ако:

продавате стоки на дребно

давате стоки на лизинг

предлагате правни услуги

продавате пакинг места

предлагате телекомуникационни услуги или

продавате горива

За да се рагистрирате се свържете с най-близкия регионален офис или с:

Consumer Taxation Branch
1802 Douglas St., Victoria, BC, V8T 4K^
(250) 387-0656

Consumer Taxation Branch
500-605 Robson St., Vancouver, BC, V6B 5J3
(604) 660-4524

7) Регистрация в Workers Compensation Board (WCB)

Повечето бизнеси трябва да бъдат регистрирани във WCB. Отговорноста е на работодателя да провери дали се изисква да бъде регистриран. Собственика на фирмата и неговата/неговия съпруга/съпруг както и независимите работници, които не са нито работодатели нито работници не са покрити от социалните придобивки автоматично. Доброволно осигуряване е добре да си правите ако принадлежите към една от тези групи.

За регистрация и допълнителна информация:

WCB Assessment Department

6951 Westminster Hwy, Richmond, BC, V7C 1C6

(604) 244-6182

http://www.wcb.bc.ca/

Адрес за кореспонденция:

WCB Assessment Department

PO Box 5350, Stn. Terminal, Vancouver, BC, V6B 5L5

8) Придобиване на информация за Трудовия Кодекс (Employment Standards Act)

Трудовия Кодекс поставя стандартите за работно заплашане и условия на труд в Британска Колумбия. Ако планирате да немете служител или подизпълнител, се изисква да покриете тези стандарти. За да получните информация за Трудовия Кодекс (Employment Standards Act) се свържете с местния Employment Standards Brach офис

Или се обадете на (604) 660-4000
Employment Standards Brach
126-800 Hornby St., Vancouver, BC, V6Z 2G3

9) Придобиване на фирмен номер (Business Number)

Като фирма с едноличен собственик се налага да си откриете фирмен номер ако смятате да имате отношения с Revenue Canada. Също така се налага да имате фирмен номер за да декларирате GST данъка, да депозирате искания за вноски по заплати, или за да правите внос/износ. За информация как да се регистрирате се свържете с най-близкия офис на Revenue Canada или се обадете на: (604) 669-2990

Revenue Canada
1166 West Pender St., Vancouver, BC, V6E 3H8
Surrey Taxation Centre
9755 King George Hwy, Surrey, BC, V3T 5E1

10) Откриване на сметка за Данък Стоки и Услуги (Goods and Services Tax – GST) при Revenue Canada

Следва да се регистрирате и да начислявате GST ako:

Продавате облагаеми стоки или услуги в Канада и годишния ви приход от продажби е над 30 000 долара

Или

Ако искате да си възтановите GST-то платено при покупките на материали и стоки или платено върху разходите направени при опериране на бизнеса ви.

За да се регистрирате се свържете с най-близкия офис на Revenue Canada за да получите бланката с която да се регистрирате (Request for Business Number Form)

Revenue Canada
1166 West Pender St., Vancouver, BC, V6E 3H8
tel.: (604) 669-2990
http://www.rc.gc.ca/

11) Откриване на сметка за начисления/вноски по заплати при Revenue Canada

Ако имате хора които да работят за вас се смята че сте работодател. Всички работодатели трябва да си открият сметка (Payroll Account) при Revenue Canada и да правите редовни отчисления за данък доход от заплатите на работниците преди да им ги платите а също и за Канадския Пенсионен План (Canada Pension Plan) и осигуровка безработица (Employment Insurance). За да се регистрирате се свъжете с най-близкия офис на Revenue Canada за да получите формуляра за регистриране на фирмен номер

(Request for Business Number Form) който ще ви трябва за да си откриете сметка за начисления/вноски по заплати.

Revenue Canada
1166 West Pender St., Vancouver, BC, V6E 3H8
tel.: (604) 669-2990
http://www.rc.gc.ca/

12) Откриване на Импорт/Експорт сметка при Revenue Canada

Ако планирате да купувате или продавате стоки извън Канада, трябва да си откриете Импорт/Експорт сметка. формуляра за регистриране на фирмен номер

(Request for Business Number Form) има графи в които можете да укажете това.

Преди да внасяте или изнасяте стоки, трябва да си извадите подходящите разрешителни, сертификати и изследвания и да следвате правилата за внос и износ на стоки. За информация се свържете със: The Director of Trade Administration Services във района ви.

The Director of Trade Administration Services
5th Floor, 333 Dunsmuir St., Vancouver, BC, V6B 5R4
(604) 666-0545
http://www.rc.gc.ca/

13) Придобиване на Федерален Лиценз за деклариране на Акцизни данъци и такси

Определени стоки които произвеждате, продавате или внасяте се налага да бъдат обложени с Акцизни данъци и/или такси. Като производител или продавач на едро за да продавате/произвеждате тези стоки следва да придобиете Акцизен Лиценз. За да получите пълен списък с продуктите и стоките които са акцизни се свържете с Revenu Canada

The Director of Trade Administration Services
5th Floor, 333 Dunsmuir St., Vancouver, BC, V6B 5R4
(604) 666-0545
http://www.rc.gc.ca/