Скъпи приятели,

България ще бъде представена на Зимния фестивал в Анвил център– 777 Columbia St., New Westminster, Level 1 в неделя, 22 декември 2019 г. от 16.30- 16.55 ч. с Коледен обичай в изпълнение на децата от Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий“ и български народни танци в изпълнение на танцовите ни групи “Китка”, “София” и участие на българско училище “Родна Реч” с танцова група „Детелина“.

Вход безплатен.

Повече информация за събитията на фестивала, който ще се проведе от 18 декември до 5 януари, може да намерите на: https://anvilcentre.com/events/winter-celebrations-2/

Заповядайте!