Уважаеми сънародници,

Заповядайте на Годишното отчетно-изборно събрание на дружеството, което ще се проведе на 23 февруари 2019 г., събота, от 16.30 ч. в сградата на MOSAIC на адрес 5575 Boundary Rd., Vancouver!
Безплатен паркинг ще бъде осигурен в гаража на сградата.

Aко желаете да участвате в планирането на събитията, организирани от дружеството, и с това да допринесете за сплотяването на българската общност в Британска Колумбия и представянето на културното и историческо наследство на нашата Родина, най-сърдечно ви каним да присъствате!

Настоящото ръководството кани всички желаещи да се кандидатират за влизане в борда, да представят техните номинации на събранието.

Ако все още не сте и желаете да станете член на дружеството, молим ви да изпратите следната информация на info@bcsbc.ca:
Вашето име:
Е-мейл:
Адрес (по желание):
Телефон: (по желание):

При желание, но невъзможност да присъствате, можете да бъдете представени от упълномощено лице, като попълните и му връчите “Proxy” документа, който можете да намерите тук: BCSBC Proxy

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Откриване и правила на провеждане на събранието. Избор на председател на събранието.
2. Доклад за регистрация, членство.
3. Отчет на дейността през изминалата година.
4. Предстоящи дейности.
5. Финансов отчет.
6. Избор на нов управителен съвет и председател на дружеството.
7. Въпроси и изказвания.
8. Закриване на събранието.

Събранието е отворено и гости са добре дошли, но без право на гласуване. Само членове на дружеството ще имат право на глас.

Тел. за контакт: 778-896-3956- Даниела Добрева-Ал-Куатли