BULGARIAN-CANADIAN SOCIETY OF BC

Годишно Oтчетно – Изборно събрание

На 27.01.2011 година ще се проведе годишно отчетно – изборно

събрание на Bulgarian – Canadian Society of BC.

Място: Burnaby Public Library – Metrotown Branch
6100 Willingdon Ave., Burnaby, B.C. V5H 4N5

(West of the Metrotown Skytrain Station; parking available underground)

Време: 18:30 – 19:30 h регистрация

19:30 – 21:00 провеждане на събранието

Дневен ред

1. Откриване и правила на провеждане на събранието. Избор на председател на събранието.

2. Доклад за регистрацията, членство.

3. Отчет на дейността за изминалия период.

4. Предстоящи дейности.

5. Финансов отчет.

6. Избор на нови директори и председател на Дружеството.

7. Въпроси и изказвания.

8. Закриване на събранието

Всички членове на дружеството трябва да се регистрират между 18:30 – 19:30 за да получат картите си за гласуване.

Събранието е отворено и гости са добре дошли. Гостите няма да имат право да гласуват. Местата са ограничени. Молим всички, които искат да присъстват като гости да се обадят на Даниела Ал-Куатли (778-896-3956) за да резервират своите места.

Proxy

При гласуването всеки член на дружеството има право на един глас. При платен членски внос от $25 за семеиство, двамата съпрузи имат право на по един глас.

Ако член на дружеството не може да присъства на събранието, желателно е той да упълномощи друго лице да гласува от негово (нейно) име на събранието чрез попълване на пълномощно (proxy).

Aко на събранието присъства само единия от съпрузите в семейството, за да може присъстващия да гласува с 2 гласа, той (тя) трябва да има попълнено и подписано proxy от другия съпруг.

Ако всички членове на семейството са възпрепятствувани да дойдат, молим да попълнят Proxy и да го дадат на лице по техен избор, което ще присъствува на събранието за да гласува от тяхно име. Ако за членство в дружеството е записано семейство ($25 членски внос), необходими са 2 форми за Proxy попълнени от всеки един от съпрузите.

За да може да се проведе събранието трябва да има мнозинство. Ако не се събере необходимото мнозинство, събранието трябва да се насрочи за друга дата.

Молим всички членове, които нямат възможност да присъстват на събранието да попълнят формата за proxy и да я дадат на лице, което ще присъства на събранието.

Благодарим предварително за проявеното разбиране и за уважението към времето на тези, които ще организират и присъстват на събранието. Това ще помогне също и да намалим разходите за провеждането му.

Годишно Oтчетно – Изборно събрание

BCSBC Membership Form