Кои сме ние

Bulgarian-Canadian Society of BC е сдружение на българите живеещи във Ванкувър – British Columbia, Canada. За рождена дата на дружеството можем да приемем 22 юли 2001 год., когато ентусиасти от града и района се събраха и с гласа си подкрепиха идеята. А тя накратко е следната:
 • Да се запази българското у българина – неговия дух, традиции и култура, да съдейства за сплотяването на българите в British Columbia и обогатява техния социален живот.
 • Да изразява колективния глас на своите членове
 • Да поддържа и представя нашата национална идентичност, най-доброто от културните ни традиции, език и религия
 • Да поддържа ценностите на българския език у младото поколение.
 • Да предоставя социална, образователна, културна и бизнес информация на своите членове
 • Да разшири контактите между българите тук и тези от подобни сдружения в Северна Америка, да съдейства да поддържането на приятелските отношения между България и Канада чрез социални, образователни, културни, търговски и др. дейности


1-вото ръководство на българското общество:

 • Виолета Дечева – President
 • Тони Апостолов – Vice President
 • Маргарита Трифонова – Social coordinator
 • Желязко Андреев – Public relations
 • Боряна Аргирова – Secretary
 • Ваня Алексиева – BG School
 • Ина Коцева – Marketing
 • Алекс Спасов – Treasurer
 • Христо Драголов – Sport