Владимир Попов – Председател
Зисис Анагностос – Заместник-Председател
Аглика Иванчева – Секретар
Светла Адамс – Касиер
Маргарита Карамитева – Директор
Ани Минчева- Директор
Здравка Славенова – Директор
Марина Дончева – Директор
Даниела Добрева – Директор
Ваня Ганашева- Касуи – Директор
Ваня Захариева- Алексиева – Директор
Жеко Андреев – Директор
Наталия Александрова – Директор
Стоянка Маринова – Счетоводител