Даниела Добрева-Ал-Куатли- Председател
Зисис Анагностос- Заместник-Председател
Светла Адамс- Касиер
Юлиана Стоянова- Секретар
Анета Гичева- Директор
Евгени Георгиев- Директор
Лиляна Пешкова- Счетоводител