Pъководство на Българо – Канадското Дружество на Британска Колумбия за 2014

Даниела Ал-Куатли – Председател

Ани Минчева – Заместник-Председател

Светла Адамс – Касиер

Мадлена Анагностос – Секретар

Зисис Анагностос – Директор

Марина Дончева – Директор

Здравка Славенова – Директор

Наталия Манолов – Директор

Стоянка Маринова – Счетоводител