Наталия Александрова- Председател

Владимир Попов- Заместник-Председател

Маргарита Карамитева- Секретар

Даниела Добрева- Касиер

Аглика Иванчева- Директор

Ани Минчева- Директор

Здравка Славенова- Директор

Зисис Анагностос- Директор

Мадлена Анагностос- Директор

Марина Дончева- Директор

Светла Адамс- Директор

Светослав Манолов- Директор

Стоянка Маринова – Счетоводител