Въпрос: Привет!
Във връзка с образованието на децата в началния курс, моя въпрос е по-конкретен – Какво се изучава по английски език в 4 клас? В предвид факта, че в България англ. език се учи от 2клас, но темпото на изучаване е много бавно, т.е. досега да са взели едва сегашно просто, сег. продължително време и минало просто време на правилните глаголи.
Благодаря!

Отговор: Здравейте!
В четвърти клас се учат следните глаголни времена: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous, също и форми на Passive Voice.