Уважаеми сънародници,

От Генералното консулство на Република България в Торонто ни информираха, че планираните за Ванкувър консулски дни НЯМА да се състоят. КОНСУЛСКИ ДНИ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ В СИАТЪЛ НА 5 И 6 МАЙ 2018 г.

Помолиха ОФИЦИАЛНО всички нуждаещи се от консулски услуги от Британска Колумбия и гр. Ванкувър да бъдат пренасочени към гр. Сиатъл.

Информация за консулските дни в гр. Сиатъл може да намерите по-долу:

Подробности за услугите:

 • Нотариалните заверки ще се извършват на място.
 • Таксите са в щатски долари.
 • Необходимо е да се носят освен самите документи за самоличност, и техни фотокопия.
 • Пълномощните и декларациите трябва предварително да са подготвени, за да няма забавяне.
 • Бланки могат да се използват от предоставения линк по долу.
 • Хората, които ще подават заявления за издаване на паспорти или лични карти е необходимо предварително да се снабдят с предплатени пликове на куриерски фирми по избор, за да им бъдат изпратени готовите лични документи обратно по пощата.


Оригинален текст с информация от Генералното Консулство в Лос Анджелис

На 5 и 6 май 2018 г. в гр. Сиатъл, щат Вашингтон, ще се проведе изнесено консулско обслужване, в рамките на което представители на генералното консулство в Лос Анджелис ще приемат заявления за подновяване на български документи за самоличност и ще извършват нотариални удостоверявания на документи /пълномощни и декларации/.

Консулското обслужване ще се проведе на следния адрес:
12360 Lake City Way
Seattle, WA 98125
Romios Pizza and Pasta

Приемното време ще бъде:
5 май /събота/ от 10.30 до 17.00 часа
6 май /неделя/ от 10.30 до 17.00 часа

Желаещите да ползват консулски услуги могат да направят предварителна регистрация, като заявят своето желание на e-mail на генералното консулство: Consulate.LosAngeles@mfa.bg или на тел. 310-478-6700.


Необходими документи за издаване на български лични документи /паспорт и лична карта/:

 • Заявление по образец /приложен/;
 • Предходен личен документ, който се подновява /паспорт или лична карта/, и друг валиден документ за самоличност и копие от тях;
 • Декларация за задържане на паспорт, в случай че апликантът желае да запази предишния си паспорт поради наличие на валидна виза в него или кандидатства за американско гражданство /приложена/;
 • Декларация съгласие, че желае да получи готовия си паспорт или лична карта по пощата /приложена/;
 • Такса за подновяване на български личен документ, заплатена в брой;
 • В случай, че личният документ, който се подменя, е изгубен или откраднат, се попълва декларация по чл. 17 ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи /приложена/;
 • Предплатен самоадресиран плик с tracking номер /на UPS или USPS/.

Необходими документи за заверка на пълномощно:

 • Подготвено пълномощно, като подписът се поставя пред консулско длъжностно лице;
 • Валиден личен документ /български паспорт или лична карта, американски паспорт или шофьорска книжка/ и копие от тях. Данните от избрания валиден документ за самоличност следва да съвпадат с данните в пълномощното.

Можете да изтеглите формулярите от следния линк:
https://drive.google.com/open?id=0BwKqDV61hG4ubUtjOEdadzhxenc

По време на консулските дни ще бъдат събирани следните такси, регламентирани в Тарифа № 3 и Тарифа № 4 при обслужване на граждани в неработен ден и извън населеното място на дипломатическата мисия / чл. 5, т. 2, ал. 3/, както следва:

 • за удостоверяване на подпис върху частен документ – 34 щ. д.
 • за удостоверяване на датата, съдържанието и подписа върху частен документ, който не подлежи на вписване/при разпореждане с недвижима собственост/:
  • за първата страница – 68 щ. д.
  • за всяка следваща страница по – 34 щ. д.
 • за подновяване на паспорт:
  • на лица от 14 до 58 г. – 92 щ. д.
  • първи паспорт на лица до 14 г. – 60 щ. д.
  • следващ паспорт на лица до 14 г. – 70 щ. д.
  • на лица от 58 до 70 г. – 70 щ. д.
  • на лица над 70 г. – 60 щ. д.
 • За подновяване на паспорти на малолетни и непълнолетни български граждани, присъствието на двамата родители е задължително, като те се легитимират с валиден документ за самоличност и представят фотокопие от него. Представя се българското Удостоверение за раждане на детето и фотокопие от него.
 • За подновяване на лична карта:
  • първа лична карта на лица от 14 до 16 г. – 46 /44 – ако е заедно с паспорт/ щ. д. /задължително се представя Удостоверение за раждане/
  • за лица от 18 до 58 г. – 68 щ. д. /66 – ако е заедно с паспорт/
  • за лица, навършили 58 г. – 60 /58 – ако е заедно с паспорт/ щ. д.
  • за лица над 70 г. – 46 /44 – ако е заедно с паспорт/ щ. д.
  • за лица от 14 до 18 години /втора и следваща/ – 62 /60 – ако е заедно с паспорт/ щ. д.

Благодарим Ви за разбирането!

С уважение,
Българо-канадско дружество в Британска Колумбия