На 10-ти юни 2018 г. в библиотеката “Томи Дъглас” в Бърнаби се проведе лекция на тема „Интерниране в Канада през първата световна война, 1914-1920“, изнесена от д-р Антон Минков. Д-р Минков е член на Управителния съвет на “Фонда за възпоминание на интернираните в Канада през Първата световна война” и е историк, специализирал Тюркология. Професионалните му изследвания са в областта на Първата световна война и са свързани с интернираните граждани в Канада през този период. В лекцията си, д-р Антон Минков разказа за интересни и малко известни факти  от историята на Канада от този период, както и лични спомени на потомци на интернирани граждани през онези далечни времена.

Д-р Антон Минков подчерта, че Фондът предоставя финансиране за продължаване на тази значима изследователска дейност. В изследванията могат да се включат не само професионални историци, но и хора от различни сфери, които са съпричастни към инициативата. Фондът се обръща към хора на изкуството – писатели, художници, музиканти, сценаристи и режисьори – които имат интерес да отразят темата в творбите си.

За повече информация можете да се обърнете към уеб страницата на Canadian First World War Internment Recognition Fund: www.internmentcanada.ca

С д-р Антон Минков можете да се свържете директно на следният е-мейл адрес: aminkov@yahoo.com.