Уважаеми сънародници,

Искаме да ви съобщим, че консулската служба при посолството на Република България в Отава и Генералното консулство на Република България в Торонто ще възобновят работата си по цялостното обслужване на гражданите от 19 май 2020 г.

Повече информация за това може да намерите на следните уебстраници:

Също така, новата страница на Консулската служба при посолството на Република България, съдържаща информация за консулско-правни въпроси и услуги, е вече активна на адрес: https://consulbg.com.

Посолството моли всички наши сънародници да спазват стриктно публикуваните правила и акцентират, че заявители без предварително записан час няма да могат да бъдат обслужвани поради огромния брой сънародници, които желаят получаването на определена консулска услуга в момента.
Също така, гражданите следва да спазват своите часове за посещение; да не ходят предварително в Консулската служба; да спазват санитарно-хигиенните мерки (носене на маски и ръкавици); да спазват физическа дистанция от най-малко 2 метра един от друг; в Консулската служба да не влизат лица, които няма пряко да получават консулска услуга, както и всякакви други мерки публикувани на посочените по-горе страници.

Благодарим Ви за разбирането!