Владимир Попов – Председател
Зисис Анагностос – Заместник-Председател
Марина Дончева – Секретар
Светла Адамс – Касиер
Маргарита Карамитева – Директор
Анна Минчева- Директор
Здравка Славенова – Директор
Аглика Иванчева – Директор
Даниела Добрева-Ал-Куатли – Директор
Ваня Ганашева-Касуи – Директор
Ваня Захариева-Алексиева – Директор
Владимир Нейков- Директор
Бори Илиева – Счетоводител