Владимир Попов – Председател
Даниела Добрева-Ал-Куатли – Заместник-Председател
Елиса Младжо – Секретар
Ваня Захариева-Алексиева – Касиер
Владимир Нейков – Връзки с обществеността (до 18 август 2019 г.)
Марина Дончева – Директор
Петър Петров – Директор
Иван Пенев – Директор
Елица Куманова- Директор
Бори Илиева – Счетоводител