Скъпи сънародници,

Желаете ли да бъдете част от конструктивната промяна в структурата и организацията на Българо–канадското дружество в Британска Колумбия?

Вашето участие и мнение може да е от решаващо значение.

Очакваме ви на Годишното отчетно-изборно събрание на дружеството, което ще се проведе на 17 март 2018 г. от 17.00 ч. в сградата на MOSAIC на адрес 5575 Boundary Rd., Vancouver.

Нека с нашите действия, идеи и таланти да допринесем за сплотяването на българската общност в Британска Колумбия и представянето на културното и историческо наследство на нашата Родина.

На събранието ще бъдат предложени, обсъдени и приети промени в правилника и устава на дружеството, които можете да разгледате предварително тук: https://www.bcsbc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Special-Resolution-AGM-2018.pdf

За да е легитимно събранието са необходими минимум 21 човека, затова молим всички, които няма да имат възможност да присъстват, да попълнят “Proxy” документ и да го предадат на лице, което ще присъства на събранието и ще може да ги представлява.

„Proxy“ документът може да бъде намерен тук: BCSBC Proxy

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Откриване и правила на провеждане на събранието. Избор на председател на събранието.
2. Доклад за регистрацията, членство.
3. Отчет на дейността през изминалата година.
4. Предстоящи дейности.
5. Финансов отчет.
6. Приемане на промени в правилника и устава на дружеството.
7. Избор на нов управителен съвет и председател на дружеството.
8. Въпроси и изказвания.
9. Закриване на събранието.

Събранието е отворено и гости са добре дошли, но без право на гласуване.

Тел. за контакт: 604-761-1619- Владимир Попов.

Заповядайте!