Скъпи сънародници,

Заповядайте на Годишното отчетно-изборно събрание на дружеството, което ще се проведе на 23 февруари 2019 г., събота, от 16.30 ч. в сградата на MOSAIC на адрес 5575 Boundary Rd., Vancouver!
Безплатен паркинг ще бъде осигурен в гаража на сградата.

Aко желаете да участвате в планирането на събитията, организирани от дружеството, и с това да допринесете за сплотяването на българската общност в Британска Колумбия и представянето на културното и историческо наследство на нашата Родина, най-сърдечно ви каним да присъствате!

За да е легитимно събранието са необходими минимум 21 присъстващи, затова молим всички, които нямат възможност да присъстват, да попълнят “Proxy” документ и да го предадат на лице, което ще присъства на събранието и ще може да ги представлява.
„Proxy“ документът може да бъде намерен тук: BCSBC Proxy

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Откриване и правила на провеждане на събранието. Избор на председател на събранието.
2. Доклад за регистрация, членство.
3. Отчет на дейността през изминалата година.
4. Предстоящи дейности.
5. Финансов отчет.
6. Избор на нов управителен съвет и председател на дружеството.
7. Въпроси и изказвания.
8. Закриване на събранието.

Събранието е отворено и гости са добре дошли, но без право на гласуване.

Тел. за контакт: 604-761-1619- Владимир Попов