Информация за годишното отчетно-изборно събрание на Българското културно-просветно дружество Св.Св. Кирил и Методий

Кога: 7 септември 2019 г. (събота)
10:00 а.m

Къде: Tommy Douglas Library
7311 Kingsway, Burnaby BC V5E 1G8

Организацията е изградена на две законови основи – канадското и българското законодателство. На 7 септември ще се проведат:

  • Annual General Meeting, съгласно новия закон за дружествата в Британска Колумбия.
  • Общо събрание на родителитe, съгласно българското законодателство.

Заповядайте!
Нека да има представител от всяко семейство!

 Всеки родител на дете в българското училище автоматично се явява член на дружеството. Aко на събранието присъства само единият от родителите в семейството, за да може присъстващия да гласува с 2 гласа, той (тя) трябва да има попълнено и подписано proxy от другия родител. Ако всички членове на семейството са възпрепятствани да дойдат, молим да попълнят Proxy, което може да бъде намерено тук и да го дадат на лице по техен избор, което ще присъства на събранието, за да гласува от тяхно име.

 Всеки “не родител” може да стане член на дружеството с попълването на формуляра тук и връщането му обратно на този имейл до 5 септември.