РАБОТА – търси специалисти по Биотехнологии

Биотехнологична компания в областта на хранителни добавки за растения, животни и хора, търси специалисти с професионална квалификация в следните области:

-химия (неорганична , в т.ч. химия на торовете)
-биология (биохимия, физиология на растенията)
-агрономия (агрохимия, защита на растенията )

Препоръчително е да имат: известен опит в съответните области и препоръки от производствени компании или научни организации, компютърни умения, правоспособност за шофиране, по възможност владеене на допълнителен език и способност за работа в екип.

Изпратете вашето CV на e-mail: hr@advancednutrients.com