Основните дейности на Дружеството са:

– Да изразява интереса и колективния глас на своите членове.
– Да изразява интереса и колективния глас на своите членове.
– Да провежда редовни сбирки на Българите във Канада и по този начин да стимулира развитието на Българската общност в Канада
– Да поддържа и представя нашата национална идентичност, най-доброто от културните ни традиции, език и религия
– Да поддържа ценностите на българския език у младото поколение.
– Да предоставя социална, образователна, културна и бизнес информация на своите членове
– Да разшири контактите между българите тук и тези от подобни сдружения в Северна Америка
– Да съдейства да поддържането на приятелските отношения между България и Канада чрез социални, образователни, културни, търговски и др. дейности

Инициативи върху които смятаме да работим занапред:

– Създаване на Българска църква във Ванкувър
– Създаване на Български Културно-образователен център
– Постоянно популяризиране на България сред Канадското население
– Месечни срещи и програми
– Българска Арт галерия
– Месечен вестник
– Българска библиотека