Българо-канадското дружество в Британска Колумбия

Търси учители със специалност Начална педагогика, Българска филология и литература, История и География на България
за провеждане на занятия към Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” за новата учебна 2009 – 2010 година

Българо-канадското дружество в Британска Колумбия кандидатства за финансиране за новата учебна година 2009-2010,  като част от проекта на Министерство на Образованието на Република България,  “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”, за който можете да получите повече информация в прикачения файл. За осъществяването на този проект, ние имаме подкрепата на Българското посолство в Отава и посланик Евгени Стойчев.

Целите на програмата са следните:

1. Подобряване на условията за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване и развиване на чувството за национална принадлежност.
2. Създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и
обучението в училища в Република България при завръщане в родината.

Министерство на образованието ще финансира следните дейности при одобрение на проекта:

1. Осигуряване на средства за извънкласни дейности (вокални групи, танцови и театрални състави и др.) за съхраняване на националната, културна и духовна идентичност на българите по света.
2. Закупуване на учебници и учебни тетрадки по български език и литература,
история и цивилизация и география и икономика (с учебно съдържание, отнасящо се до историята и географията на България) за учениците, обучаващи се от 1 до 12 клас, включително и на учебни помагала по български език и литература за предучилищна подготовка.
3. Закупуване на учебни помагала (речници, сборници, карти, табла) – без
техническо оборудване.
4. Осигуряване на средства за транспортиране на учебниците и учебните
помагала.
5. Осигуряване на финансови средства за наемане на помещения за
провеждане на обучението в размер на не повече от 50% от наемната цена по договора за наем.
6. Заплащане на възнаграждения за проведен учебен час в размер до 40 лева на
час, като осигурителните вноски съгласно съответното местно       законодателство са за сметка на бенефициента. За лекторски час се счита учебен час по български език и литература, история и география на България.
7. Осигуряване на средства за провеждане на извънкласни дейности с лица в
предучилищна и училищна възраст, насочени към съхраняване на националния език и култура на българските общности в чужбина, което включва:
– лекторски часове за провеждане на дейностите в размер до 40 лева за час – до 30 часа годишно;
– закупуване на народни носии и/или елементи към тях;
– фолклорни музикални инструменти;
– битови предмети.
8. Организиране на 5-дневни обучителни курсове в България за начални
учители, учители по български език и литература, история и география на България.
9. Осигуряване на средства за други дейности, свързани с целите на програмата в размер не повече от 5 % от общата стойност на проекта. При кандидатстване по дейност 5.7. Министерството на образованието и науката организира и осигурява обучителните курсове в България, които включват дневни пари, нощувки и лекторски до 80 лева на ден. Курсовете ще се проведат през м. юли 2009 г.

Срокът за кандидатстване по тази програма е до 12 Май, 2009 година.

Национална програма – Роден език и култура зад граница

Молим всички учители живеещи в Ванкувър, отговарящи на посочените по горе условия и с необходимото образование и квалификация да се обърнат към Виктор Неделчев, cell : 778-865-2123 за повече информация.

Благодарим Ви!