Следвайки целите на Дружеството да популяризира, подкрепя и работи за сплотяване на българите и съхраняване на българската национална идентичност и култура в Канада, ние имаме следните инициативи върху които смятаме да работим занапред:

– Създаване на Български Културно-образователен център

– Създаване на Българска църква във Ванкувър
Дарения за църквата се приемат по следната банкова сметка:
Greater Vancouver Community Credit Union (http://www.gvccu.com/)
Сметка номер: 02140-809-1100280832
Също така можете да изпратите чек на името на Bulgarian-Canadian Society of British Columbia на следния адрес:
Bulgarian-Canadian Society of BC
c/o Svetla Adams – Treasurer
#113 North Springer Ave., Burnaby, BC V5B 1H3

– Постоянно популяризиране на България сред Канадското население

– Месечни срещи и програми

– Българска Арт галерия

– Месечен вестник

– Българска библиотека