Мария Мигдина

Икономист по образование и артист по душа, Мария започва да помага в българското училище във Ванкувър през учебната 2009г.
Занимава се активно с фотография, изобразително изкуство, графичен дизайн и музика и затова приема присърце идеята за създаване на училищен вестник.
Смята, че творческите изяви спомагат за интелектуалното и духовно развитие на децата, разширяват техния кръгозор и не на последно място улесняват учебния процес.

 

 

Вестник “Звънчета” – брой 1
Вестник “Звънчета” – брой 2