www.aba.government.bgДържавната агенция за българите в чужбина, България

www.mon.bg –  Министерството на образованието, младежта и науката, България

www.abgschool.org – Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ)

www.calgarybulgariansociety.com – Българско Неделно Училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Калгари