Bulgarian Parliamentary Elections in Seattle, Washington:

Sunday, July 5 , 2009 – 6am-7pm

 

Bring one of the following: a valid Bulgarian passport, a national ID card, or a military ID card (according to the law for Bulgarian identity documents).

Voting with expired documents: possible, along with a certificate from the nearest Bulgarian consulate that an application for renewal has been filed.

Address:

University Heights Center
Room 110,
5031 University Way NE, Seattle WA 98105

For more info:

Yavor Angelov, phone 425-301-2410, email:  yavora@gmail.com

~~~

Парламентарни избори – Секция в Сиатъл, щат Вашингтон, САЩ

5 юли 2009 г. – 6:00 до 19:00 ч.

Необходим документ за самоличност (само един от следните): лична карта, паспорт или военна карта (съгласно Закона за българските документи за самоличност чл. 13, ал. 1, т. 2).

Ако срокът на валидност на личната карта или на паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на
Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта

Адрес на избирателната секция в Сиатъл:

University Heights Center
Room 110
5031 University Way NE, Seattle WA 98105

За повече информация:

Явор Ангелов, тел. 425-301-2410, email yavora@gmail.com