Информация за ученика в случай на критична ситуация Форма за освобождаване на ученика по време на занятия Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българскитe общности по света “България в моите мечти”.