На 19 октомври 2017 г. с решение на Министерския съвет на Република България бе открито консулство на Република България в Канада, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Ричмънд, и г-н Бьонг Гил Сух (Ron Suh) бе назначен за почетен консул на Република България в Канада с консулски окръг, обхващащ територията на провинция Британска Колумбия.

Почетният консул е в състояние съществено да подпомага работата на консулските служби в Отава и Торонто в техните функции по защита интересите на българските граждани, но не може да предоставя административно обслужване (заверяване на пълномощни, издаване на документи за самоличност или документи по гражданското състояние). Основни негови функции включват проследяването на социалните и икономически процеси в Канада с оглед защитата на интересите на българските граждани, информационно осигуряване на гражданите, оказване на съдействие при осъществяване на различни културни прояви, фестивали, тържества и чествания на територията на провинцията с участието на България, съдействие за развитието на търговско-икономическото сътрудничество между България и Канада и др.

Контактите на г-н Сух са, както следва:

Бьонг Гил Сух (Ron Suh)

2571 Smith St.

Richmond, British Columbia, V6X 2J1, Canada

Тел.: 604-657-5578

Факс: 604-273-5356

e-mail: ronsuh@hotmail.com

За повече информация, молим вижте по-долу прикаченото писмо до българската общност от името на посолството в Отава.