ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА (INCOME TAX)

През 2003 година ще се плащат по-малки данъци отколкото през 2002 година. Това е в резултат на 5 годишната програма за намаляване на данъците започнала през 2000 г. След успешната й реализация се очаква средно данъците за частни лица и фирми да бъдат снижени до 21%. За семейства с деца ще има най-голямо намаление на данъците. Данъка за фирмите е намален с 2% и сега е 23%, което е средният за страната процент, като той е по-нисък от средния такъв в САЩ.

ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ

Вноските в пенсионния фонд (Canada Pension Plan -CPP) и фонд безработица (Employment Insurance -EI) са променени значително. Отчисленията за фонд безработица се намаляват с 10 цента и ще бъдат $2.10 за всеки $100 доход. За работещ с годишна заплата $41000 това е равносилно на икономия от $39. Това скромно намаление се компенсира от нетното увеличение на ставките на вноските за пенсионния фонд (CPP). Вноските за CPP се увеличават с 25 цента и стават $4.95 за всеки 100 долара доход, което е $128.6 за една година при заплата от $41000.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИЯ АВТОМОБИЛ

Ако използвате личния си автомобил за да вършите служебна работа, то имате право на компенсация за направените автомобилни разходи. Плащанията в рамките на определени размери не се смятат за доход и не се облагат с данък. Нивото на компенсацията е повишено до 42 цента за всеки километър до първите 5000 км. и 36 цента за всеки следващ. За Северните Територии ставката е дигната до 46 и 40 цента съответно.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Подаването на декларациите можете да направите и през интернет. Ако това е първата година в която сте в Канада ще трябва да я предадете на хартия подписана, за да могат данъчните да имат образец от подписа ви.

Първата година когато сте в Канада имате право да отидете в данъчната служба и да поискате от служителя да ви попълни декларацията (ако имате въпроси или не знаете как) – това е безплатно първата година.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ

Когато закупувате стоки или услуги върху повечето от тях ще се наложи да платите данък. Цените навсякъде се обявяват без данъка.

Съшествуват два вида данък върху продажбите:

1. GST – Goods and Service Tax = 7 %

2. PST – Provincial Sales Tax = 7%

Общо при покупка на стока или услуга: 14.5%Следните стоки са освободени от PST данък:

– хранителни продукти, които се консумират от хората, вода, бонбони, сладки, сладкарски изделия, безалкохолни напитки, бутилките за млеко продавани в супермаркета, обувки за деца, облекла за деца, модели за направата на облекла, както и материалите за тях, употребявани облекла и обувки ако цената им е по ниска от $100, жилища в които е било живяно, Витамини и хранителни добавки, медикаменти, когато са били предписани от доктор, зъболекар или ветеринар, оборудване за хора с постоянни увреждания, зъбни и оптични принадлежности, когато са били предписани от зъболекар, оптометрик, доктор, консумативи за диабетици. Уреди за детектиране на пожар за жилища, оборудване, което се налага да бъде ползвано за предпазване при работа. Книги, които нямат реклами в тях, или са свързани с упражняването на бизнес. Семена и посевен материал, фъртилайзъри, лодки, рибарски мрежи и други рибарски принадлежности използвани с бона-файд цел. Електричество, естествен газ, гориво за домашна употреба, велосипеди. Стоки предназначени за отдаване под наем или препродажба.

Следните услуги са освободени от PST данък:Ползване на юридически услуги, които се финансират от Асоцияцията за юридически услуги

Ако желаете сами да си изчислите какви ще са ви данъците върху работната заплата можете да си свалите WinTax – това е безплатна програмка с която можете да си изчислите данъците сами. Сравнение на данъците по провинции за 2003 г.Източник: Canada Customs and Revenue

I. Данък върху личния доход (Personal Income Tax )

Ниво доход (А)Ниво доход (Б)Ниво доход (Г)Ниво доход (Д)Базово ниво на доходаДопълнителенЗдравен
(%)(%)(%)(%)(%)без данък (за 1 лице)данък (SurTax) 2данък 3
B.C.6.059.1511.713.714.7$8,307 n.a.$52 /месец
Alberta1010101010$13,525 n.a.$44 /месец
Sask.111315n.a.n.a.$8,000 n.a.n.a.
Man.10.914.917.4n.a.n.a.$7,656 n.a.n.a.
Ontario6.059.1511.16n.a.n.a.$7,756 20.0/36.0n.a.
Quebec162024n.a.n.a.$6,213 n.a.n.a.
N.B.9.6814.8216.5217.84n.a.$7,756 n.a.n.a.
N.S.9.7714.9516.67n.a.n.a.$7,231 10n.a.
P.E.I.9.813.816.7n.a.n.a.$7,412 10n.a.
Nfld.10.5716.1618.02n.a.n.a.$7,410 9n.a.

Разпределение на нивата на облагане на доходите (А), (Б), (В), (Г) по провинции:

British Columbia:
А) $31,653 или по-малко, Б) от $31,6536 до $63,308 В) от $63,308 до 72,685, Г) от 72,685 до 88,260, и Д) над 88,260.
Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 6.05%. Индексиран с инфлацията. Здравните осигуровки, които се плащат в B.C. са $52/месец за лице.

Alberta:
Alberta използва една данъчна ставка. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 10%. Индексиран с инфлацията. Здравните осигуровки, които се плащат в Alberta са $44/месец за лице.

Saskatchewan:
А) $35,000 или по-малко, Б) от $35,000 до $65,000 и В) над $65,000 Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 11.25% – за дете $2,000, за възрастен $750. Индексиран с инфлацията.

Manitoba:
А) $30,544 или по-малко, Б) от $30,544 до $65,000 В) над $65,000. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 10.90%.Не е индексиран с инфлацията.


Ontario:
А) $32,121 или по-малко, Б) от $32,121 до $64,306, В) над $ 64,306. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 6.05%. Индексиран с инфлацията.

Quebec:
А) $27,129 или по малко, Б) от $27,129 до $54,258 В) над $54,258. Тук има намаление от 15.5% при платен федерален данък. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 20.0%. Индексиран с инфлацията.

New Brunswick:
А) $32,183 или по-малко, Б) от $32,183 до $64,368, В) от $64,368 до $104,648, Г) над $104,648. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 9.68%. Индивидуален дооход до $10,000 получава $260 отстъпка, данъка е 5% върху доход над $10,000 (няма нетен провинциален данък върху дохода). Семейство може да поиска възтановяване на данък (claim) до $520.

Nova Scotia:
А) $29,590 или по-малко, Б) от $29,590 до $59,180 и В) над $59,5180. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 9.77%.

Prince Edward Island:
А) $30,754 или по-малко, Б) от $30,754 до $61,509 и В) над $61,509. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 9.80%
Newfoundland:
А) $29,590 или по-малко, Б) от $29,591 до $59,180 и В) над $59,180. Невъзтановимият данъчен кредит е изчислен при 10.57%.

Пояснения към таблицата (в таблицата са обозначени със съответстващите цифри)

1) Федералното базово ниво на доход освободено от данък е $7,756 като за съпруг/съпруга се добавят $6,586;

Федералното ниво на данъка е 16% върху облагаемия доход до $32,183;
22% върху облагаемия доход между $32,183 и $64,368;
26% върху облагаемия доход между $64,368 и $104,548;
29% върху облагаемия доход над $104,648

2) Допълнителният данък (SurTax) се прилага при доход над определено ниво, което е различно за различните провинции. Във Prince Edward Island той е $5,200 от дължимия провинциялния данък, а във Nova Scotia той е $10,000 от дължимия провинциялния данък. Ontario има два данъка върху доходите над определено ниво наречени ‘fair share health levies”: 20% върху провинциялния данък върху дохода (income tax) платен над $3,560 и 56% върху провинциялния данък върху дохода платен над $4,468.

B.C. има допълнителен данък, който е инкорпориран (включен) във нива на дохода Г) и Д).
Newfoundland има данъчна ставка от 9% върху облагаемия доход над $60,000 (това на практика е когато платения провинциялен данък върху дохода е над $7,032).

Данък върху продажбитеДанък върху дохода на фирмите 3Данък инвестиции 4Данък върху заплатите 5
Продажбиданък върхуДанъкОсновенM&PМалъкОсновенФинансови
на дребно (PST)бензина 4цигари 8процент 9процент 10Бизнесинституции
(%) центове/литър$/carton (%)(%)(%)(max.%)(max.%)(max.%)
B.C.7.014.53113.516.5

4.5

0

3

0

Alberta

0

9

32

10.37

10.37

3.25

0

0

0

Sask.

6

15

32

17

10-17.0

6

0.6

3.25

0

Man.

7

11.5

29

16

16

5

0.3

3

2.15

Ontario

8

14.7

13.9

12.5

11

5.5

0.3

0.9

1.95

Quebec

7.5

15.2

18.1

9.04

9.04

9.04

0.64

1.55

4.26

N.B.

8

14.5

29.5

15.25

15.25

3.75

0.3

3

0

N.S.

8

15.5

26.04

16

16

5

0.25

3

0

P.E.I.

10

14

22.9

16

7.5

7.5

0

3

0

Nfld.

8

16.5

27

14

5

5

0

4

2

Пояснения към таблицата (в таблицата са обозначени със съответстващите цифри)

3) Федералното ниво на Данъка върху фирмените доходи (corporate income tax) включая провинциалните намаления и допълнителни данъци е :
основен 27.00%; за малкия бизнес (бизнес с доходи между $200,000 and $300,000) 21.00%. Провинциалния данък се прилага върху облагаемия доход (taxable income). Нивото на данъка в Alberta от 1 април, 2002 г., както и в NB от юли 2002 г. е 14.5%, 14.5% и 3.5%. Данъка върху фирмените доходи в Alberta намалява на 10.0% и 3.0% as от април 2003 г.
4) Във Quebec има допълнителен данък от 3.0% върху дохода от капитали и инвестиции (capital tax) за финансовите институции, 0.6% върху бизнес капитали и инвестиции. Някой провинции имат два данъка върху дохода от капитали и инвестиции (например Sask намали до 0.7% дохода от капитали и инвестиции за финансовите институции със облагаем капитал под $400,000). Manitoba въведе допълнителен 0.2% данък върху облагаемия капитал на копрпорации със платен капитал над $10 милиона.
5) Тези провинциални данъци върху заплатата се плащат само от работодателя.

6) Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, и Newfoundland са “хармонизирали” данъка върху продажбите на дребно със федералния GST данък като го прилагат върху повече стоки отколкото в другите провинции. Данъка върху алкохолните напитки е 10% в B.C., 7% в Saskatchewan, 12% в Ontario, 37.5% в PEI, а в другите провинции данъка е равен на GST данъка, с изключение на Alberta която няма провинциален данък върху продажбите (PST). Няма данък върху храната в B.C. Alberta, и Sask. Данъка върху хотелските услуги е 8% в B.C. но в другите провинции е същия като GST. Alberta има 5% данък върху хотелиерските услуги.

7) Допълнителен данък върху бензина в размер на 4 цента за всеки литър и 2.5 цента/литър бяха въведени в Голям Ванкувър и Виктория, както и 1.5 цента/литър в Montreal. Manitoba въведе 2.5 цента намаление върху етаноловия бензин. Quebec също има 7.5% PST данък като трите провинции: New Brunswick, Nova Scotia, and Newfoundland прилагат 15% хармонизиран данък продажби (Harmonized Sales Tax – HST). Данъка върху дизел горивото е същия като върху бензина в Alberta, Saskatchewan и Newfoundland. Ставките на данъка в другите провинции са: BC 11.5 цента/литър, Manitoba 10.9 цента, Ontario 14.3 цента, Quebec 16.2 цента, NB 16.9 цента, NS 15.4 цента, and PEI 13.5 цента.
8) Всички провинции с изключение на Quebec, B.C., Alberta, и PEI, добавят данък върху продажбите отгоре върху данък тютюневи изделия.
9) В Quebec има данък от 16.25% върху не-активния бизнес доход.
10) Saskatchewan намали своя M&P данък до 7% в зависимост от това на колко места има офиси фирмата във провинцията. Ontario прилага M&P данъка към следните индустрии: добив и преработка, земеделие и риболов.