Нашите приятели от Сръбската общност ни канят най-сърдечно на техния фестивал – Сръбски Дни, който ще се проведе на 6 и 7 юни 2015 г. в сръбската православна църква “Св. Архангел Михаил” на 7837 Canada Way, Burnaby.

Програма:

SERBIAN DAYS 2015 JUNE 6-7

SATURDAY:
12:00 PM Serbian Days Opening
12:00 PM Sport Activities Soccer, Bocce
12:30 PM Chess tournament, National Cuisine Specialties Roast Lamb & Grill, Сrêpes
1:00 PM Multicultural Folk Dancing Performances
4:00 PM RCMP guest speaker Cst. Troy Derrick ‘’Untold History of BC’’
7:00 PM Serbian Folk Live music $20

SUNDAY:
10:00 AM Divine Liturgy
12:00 PM Continuation of Sport Activities (soccer finals)
12:30 PM National Cuisine Specialties Roast Lamb & Grill, Сrêpes
1:00  PM Multicultural Folk Dancing Performances

Entire Day – Live Music and Video Presentations

SPONSORS-to become a sponsor of the Serbian Days Event, please call  Ljilja 778-991-4598.

SPORT – To participate in soccer tournament call Radomir 604-721-4039; for chess tournament call Nedeljko 604-454-1751.