Като регистриран член можете да:

– Участвате активно в дейността на Дружеството
– Да разширите кръга от хора, които познавате
– Да гласувате при взимането на решения за дейността на Дружеството
– Да избирате и да бъдете избирани за членове на контролните и управителните органи на Дружеството
– Да публикувате материали от ваше име на сайта на Дружеството
– Да получавате информация за събитията в българската общност

Членството е за една календарна година и е безплатно.

Вашата регистрация ще спомогне Дружеството да се развие и разшири.

Можете да станете член като изпратите следната информация на имейла на дружеството – info@bcsbc.ca:

Вашето име:
Е-мейл:
Адрес (по желание):
Телефон: (по желание):

Благодарим ви за интереса!