По-долу е приведен списък на важните телефонни номера, които може да ви се наложи да ползвате:

Провинциален номерPФедерален номерFЧастен номерN

За повече информация можете да се обръщате към Ванкувърските градски услуги:

info@city.vancouver.bc.ca
http://www.city.vancouver.bc.ca/
City of Vancouver
453 West 12th Avenue Vancouver, BC V5Y1V4
тел.: 604-873-7011
факс: 604-871-6266
Телефон за глухи: 604-873-7193
Градска Канцелария: 604-873-7011
Офис на Кмета: 604-873-7621
Офис на Съветниците: 604-873-7273

 

Градски офиси, отдели, служби за обслужване

Градска Канцелария (основна централа)

604-873-7011

Отдел Градски служители

604-873-7276

Офис на Градския Мениджър

604-873-7625

Програма за равноправни условия на труд (Equal Employment Opportunity Program)

604-873-7786

Отдел Градски Театри

604-665-3050

 

 

Обществени услуги

 

Център за планиране на развитието и подаване на заявления

604-873-7613

Жилищен Център

604-873-7487

Непазарни жилища

604-873-7437

Отдел Разрешителни и Лицензи

604-873-7611

Информация за Строителни разрешителни

604-873-7611

Инспекции

604-873-7601/02

Информация за Бизнес Лицензирането

604-873-7568

Отдел Планиране

604-873-7344

Информация за разпределението на зоните

604-873-7613

Социaлно планиране

604-873-7487

Карнеги Център

604-665-2220

Събития и церемонии

604-665-2391

Културни Дела

604-873-7487

 

 

Фирмено обслужване

Счетоводство

604-873-7780

Дължими Сметки

604-873-7767

Бюджетиране

604-871-6375

Управление на сградите

604-873-7201

Офис по Глобите

604-873-7642

Управление на риска и извънаредните ситуации

604-873-7700

Развитие на Инфраструктурата

604-873-7137

Данък собственост

604-873-7633

Отдел закупчици

604-873-7263

Услуги по недвижимите имоти

604-873-7620

Инжинерни услуги

604-873-7323

Пожар & Спасителни операции-администрация

604-665-6000

Човешки ресурси

604-873-7663

Правен отдел

604-873-7512

Управление на библиотеката 350 W. Georgia St

604-331-4000

Бързи справки за библиотеката

604-331-3603

Паркове и отдих

604-257-8400

Ванкувърска Полиция

604-717-3535

Сигнализиране за нарушения на закона (които не са спешни)

604-717-3321

Отдел за подпомагане на жертвите

604-717-2739

 

 

Спешни услуги

Полиция

911

Спешна помощ

911

C.P.O. Central

604-717-2687

Не спешни

604-717-3535

Пожар & Спасителни операции

911

Обща инфомация

604-665-6000

Пожарна безопасност

604-873-7595

 

 

Спешни номера

EComm (Помощ при бедствия)

604-215-5000

Изтичания на газ спешни услугиN

604-298-1400

B.C. Hydro електрически спешни услугиP

1 -800-764-3766

Кризисни интервенции/предпазване от самоубииства

604-872-3311

Проблеми с отводняването и канализацията

604-323-7650

Злоупотреба със семейството и децата

604-660-4927

Линия за помощ на децата

604-310-1234

24-часова спешна помощ за храна и легло

604-660-3194

Център за управление на отровите Болница St. PaulP

604-682-5050

Полиция, Пожар, Бърза Помощ

911

Изнасилвания и помощ за жениN

604-872-8212

Водни услуги

604-323-7650

Изкуство & Културни дела
Офис по културните дела604-873-7487

Автомобили

Искове по застраховки P604-520-8222
Пътни глобиSee blue pages
Глоби за неправилно паркиране, 453 W. 12th Ave604-873-7642

Велосипеди

Гореща линия за велосипедистите604-871-6070

Раждания, погребения и Сватби- P

B.C. Статистическа агенция1 -800-663-8328
Ванкувърски Офис604-660-2937
Сградни и Електрически инсталации604-873-7611

Грижа за децата

Дневни гирижи за деца604-709-5699

Оплаквания

Бюро за по-добър бизнесN604-682-2711
Оплаквания против общинската полицияP604-660-2385
Отдел за премахване на Graffiti604-873-7161

Офис за обслужване на наемателите и наемодателите, 3rd Fir., 1190 Melville St.

604-775-2829

Бедствия планиране/информация

E-Comm (за Ванкувър) Emergency Communications for S.W. BC

604-215-5000/5007

Дискриминация

Комисия по човешките права604-660-6811
Сдружение за правни услуги604-601-6300

Кучета & Котки

Контрол на животните604-251-1325
Гореща линя при проблем с кучета604-871 –MUTT (6888)
Лицензи за кучета, Разрешения и лицензи604-873-7568

Информация за шофьорската книжка

ICBC Център за обслужване на шофьорите 8:30am-4:30pmP

604-661-2255

Заетост

Отдел Човешки ресурси на Градската Канцелария

604-873-7663/4

Човешки ресурси на Канада (24 часа.) – F

604-682-5400
415-757 W.Hastings St.604-681-8253
125 E. 10th Ave.604-872-7431
4242 Fraser St.

604-666-2306

Бюро Семейно обслужване
Работи 24 часа.) – P604-660-3194
Опазване от пожар и разрешителни604-873-7595

Боклук

Събиране на боклука в града604-323-7710
Гореща линия за компостове, 2150 Maple St.604-736-2250
Опасни отпадъци/Опазване на околната среда604-873-7567/7528
Рециклиране (обща информация) – P604-732-9253
Жълти/Сини пликове и кошчета за боклук 604-323-7710

Здравни услуги, Обществени

Downtown Обществен здравен център604-255-3151
Вечнозелен Обществен здравен център604-872-2511
Pacific Spirit Обществен здравен център604-261 -6366
Raven Song Обществен здравен център 604-709-6400
Three Bridges Обществен здравен център604-736-9844
Южен Обществен здравен център604-321-6151
Севрен Обществен здравен център604-253-3575

Жилища

B.C. жилища – P 604-433-2218
B.C. комисия за управляването на жилищаP 601-4555 Kingsway, Burnaby 604-433-2218
Офис за обслужване на наемателите604-660-3400
(програма за спешна помощ (само за града)604-873-7488

Имиграция

Гражданство & Имиграция, 1148 Hornby St. – F604-666-2171

Информация

City of Vancouver (градско управление)604-873-7011
Федерално правителство1-800-OCANADA/1 -800-622-6232
Информационни услуги Ванкувър604-875-6381
Провинциялно правителство информацияP604-660-2421
24 часа информация, Жилищни Наеми604-660-1020

Съдебни инстанцииP

Регистър на разводите, 800 Smithe St. (семейство & развод)

604-660-2843

Провинциялна съдебена палата, 222 Main St. (регистър)

604-660-4200
Съд за дребни искове, 800 Hornby St.

604-660-8989

Правни Услуги
Правна помощ604-601-6300
Ванкувърска Обществена Библиотека

Лицензи

Бизнес Лицензи, 2-ри етаж., източно крило604-873-7568
лицензи за притежаване на кучета, 2-ри етаж., източно крило604-873-7568
Алкохолни напитки Контрол и Лицензиране – P604-586-2641
Сертификати за бракосъчетания, 250-605 Robson St. – P

604-660-2937

Улично осветление & Електрически сигнали, знаци 604-871-6200

Музей и Планетариуми

Ванкувърски Морски Музей604-257-8300
H.R.MacMillan Space Centre/Планетариум604-738-7827

Ванкувърски Музей

604-736-4431

Шум, охрана на тишината

Лаещи кучета

604-665-3528

Градски здравен инспектор

604-736-2866

Паркове и Отдих604-257-8400

Паркинги

Изоставени автомобили 604-257-8709
Глоби604-873-7642
Handicap Parking Decal, SPARC604-718-7744
Искания за прилагане на правилата за паркиране604-257-8727
Разрешителни за паркиране в жилищни райони604-873-7338
Запитвания за глоби604-257-8732
Вдигане на коли (авто-паяци) 604-685-7246

Плащане на паркинг билети по телефона (Visa и Мastercard се приемат)

604-871 -6365

Разрешителни

Адреси, промени, добавки604-873-7986
Зони на развитие604-873-7613

Програма за намаляване на грешните сигнали (False Alarm Reduction Program)

604-871-6150
Информация604-873-7611
Разрешителни за отсичане на дърва2-ри етаж., източно крило

604-873-7167

Гореща линия за опазване на дърветата 604-871-6378

Планиране

Борд за Несъгласията, Subground604-873-7723
Разрешителни за разработка, 3 ет., източно крило604-873-7469
First Shaughnessy Panel, 3 ет., източно крило604-871 -6396
Запитвания (Зониране) 3 ет., източно крило604-873-7613

Комисия по Градското планиране на Ванкувър, сградата на VanCity

604-873-7477
Комисия по градския дизайн604-873-7936

Полиция

Наблюдение на жилищни райони (Block Watch), 2120 Cambie St604-717-2857
Съобщения за нарушаване на закона (които не са псешни)604-717-3321
Спешно повикване на полицията911
Конфискувани коли, 312 Main St.604-717-3198
Пътни записи, 312 Main St.604-717-3000
Полицейски участък, 312 Main St.604-717-3535
Отдел за подпомагане на жертвите на престъпления, 2120 Cambie St604-717-2737

Преработка на отпадъците

Градска гореща линия за проблемите по преработка на отпадъците

604-323-7710

Гореща линия за компостите, 2150 Maple St.604-736-2250

Училища

Вижте на сайта на Телъс телефонния указател на Канада

Възрастни граждани

Кризисна линия

604-872-3311

Осигуряване и пенсионни програми P

 

Услуги за обшността на възрастните граждани

604-684-8171

Инспекции на тротоарите

 

Улична Администрация, 2-ри етаж

604-873-7216

Улици & пътеки, заявления, поправки, поддръжка

 

Поддръжка на булевардите

604-323-7651

Булеварди и улични дървета

604-257-8600

Заявления (осветителни подобрения)

604-873-7183/7928/7206

Почистване на улиците

604-323-7724

Подмяна на уличното осветление

604-871-6200

Ремонт на улиците

604-323-7651

Данъци & Оценки & Глоби (за паркиране)

Отдел Данък върху собствеността

604-873-7633

Театри и кина

Orpheum, Seymour St. & Smithe St.

604-665-3035

Queen Elizabeth Theatre, Georgia St. & Hamilton St.

604-665-3050

QET Restaurant, Georgia St. & Hamilton St.

604-665-2373

Vancouver Playhouse, Hamilton St. & Dunsmuir St

604-665-3050

Транспорт

 

BC Ferries, 1112 Fort St.,Victoria (24 hrs.) – P

1-888-BC FERRY (223-3779)

Translink (информация за автобусите) – P

604-521-0400

B.C. Rail Ltd., 1311 W. 1st St., North Vancouver- P

604-631-3500

Посетители

Ванкувърски Туристически Инфоцентър, Waterfront Centre

604-683-2000

Доброволци

 

Доброволци за Ванкувър (Volunteer Vancouver), 301-3102 Main St. – N

604-875-9144

Доброволци подпомагащи възрастните хора, 2610 Victoria Dr.

604-734-1221

Информация за гласоподавателите, регистрация

 

Провинциален списък на гласоподавателите, 100-475 E. BroadwayP

604-660-6848

Списък на гласоподавателите във Ванкувър, Отдел Градски служители

604-873-7681

Водни услуги

 

Спешни услуги (24 ч.)

604-606-2676

Информация за сметките за вода

604-873-7644

Оплаквания за качеството на водата

604-736-2866