Важни Телефони

Важни Телефони

По-долу е приведен списък на важните телефонни номера, които може да ви се наложи да ползвате:

Провинциален номерPФедерален номерFЧастен номерN

За повече информация можете да се обръщате към Ванкувърските градски услуги:

info@city.vancouver.bc.ca
http://www.city.vancouver.bc.ca/
City of Vancouver
453 West 12th Avenue Vancouver, BC V5Y1V4
тел.: 604-873-7011
факс: 604-871-6266
Телефон за глухи: 604-873-7193
Градска Канцелария: 604-873-7011
Офис на Кмета: 604-873-7621
Офис на Съветниците: 604-873-7273

 

Градски офиси, отдели, служби за обслужване

Градска Канцелария (основна централа)

604-873-7011

Отдел Градски служители

604-873-7276

Офис на Градския Мениджър

604-873-7625

Програма за равноправни условия на труд (Equal Employment Opportunity Program)

604-873-7786

Отдел Градски Театри

604-665-3050

 

 

Обществени услуги

 

Център за планиране на развитието и подаване на заявления

604-873-7613

Жилищен Център

604-873-7487

Непазарни жилища

604-873-7437

Отдел Разрешителни и Лицензи

604-873-7611

Информация за Строителни разрешителни

604-873-7611

Инспекции

604-873-7601/02

Информация за Бизнес Лицензирането

604-873-7568

Отдел Планиране

604-873-7344

Информация за разпределението на зоните

604-873-7613

Социaлно планиране

604-873-7487

Карнеги Център

604-665-2220

Събития и церемонии

604-665-2391

Културни Дела

604-873-7487

 

 

Фирмено обслужване

Счетоводство

604-873-7780

Дължими Сметки

604-873-7767

Бюджетиране

604-871-6375

Управление на сградите

604-873-7201

Офис по Глобите

604-873-7642

Управление на риска и извънаредните ситуации

604-873-7700

Развитие на Инфраструктурата

604-873-7137

Данък собственост

604-873-7633

Отдел закупчици

604-873-7263

Услуги по недвижимите имоти

604-873-7620

Инжинерни услуги

604-873-7323

Пожар & Спасителни операции-администрация

604-665-6000

Човешки ресурси

604-873-7663

Правен отдел

604-873-7512

Управление на библиотеката 350 W. Georgia St

604-331-4000

Бързи справки за библиотеката

604-331-3603

Паркове и отдих

604-257-8400

Ванкувърска Полиция

604-717-3535

Сигнализиране за нарушения на закона (които не са спешни)

604-717-3321

Отдел за подпомагане на жертвите

604-717-2739

 

 

Спешни услуги

Полиция

911

Спешна помощ

911

C.P.O. Central

604-717-2687

Не спешни

604-717-3535

Пожар & Спасителни операции

911

Обща инфомация

604-665-6000

Пожарна безопасност

604-873-7595

 

 

Спешни номера

EComm (Помощ при бедствия)

604-215-5000

Изтичания на газ спешни услугиN

604-298-1400

B.C. Hydro електрически спешни услугиP

1 -800-764-3766

Кризисни интервенции/предпазване от самоубииства

604-872-3311

Проблеми с отводняването и канализацията

604-323-7650

Злоупотреба със семейството и децата

604-660-4927

Линия за помощ на децата

604-310-1234

24-часова спешна помощ за храна и легло

604-660-3194

Център за управление на отровите Болница St. PaulP

604-682-5050

Полиция, Пожар, Бърза Помощ

911

Изнасилвания и помощ за жениN

604-872-8212

Водни услуги

604-323-7650

Изкуство & Културни дела
Офис по културните дела604-873-7487

Автомобили

Искове по застраховки P604-520-8222
Пътни глобиSee blue pages
Глоби за неправилно паркиране, 453 W. 12th Ave604-873-7642

Велосипеди

Гореща линия за велосипедистите604-871-6070

Раждания, погребения и Сватби- P

B.C. Статистическа агенция1 -800-663-8328
Ванкувърски Офис604-660-2937
Сградни и Електрически инсталации604-873-7611

Грижа за децата

Дневни гирижи за деца604-709-5699

Оплаквания

Бюро за по-добър бизнесN604-682-2711
Оплаквания против общинската полицияP604-660-2385
Отдел за премахване на Graffiti604-873-7161

Офис за обслужване на наемателите и наемодателите, 3rd Fir., 1190 Melville St.

604-775-2829

Бедствия планиране/информация

E-Comm (за Ванкувър) Emergency Communications for S.W. BC

604-215-5000/5007

Дискриминация

Комисия по човешките права604-660-6811
Сдружение за правни услуги604-601-6300

Кучета & Котки

Контрол на животните604-251-1325
Гореща линя при проблем с кучета604-871 –MUTT (6888)
Лицензи за кучета, Разрешения и лицензи604-873-7568

Информация за шофьорската книжка

ICBC Център за обслужване на шофьорите 8:30am-4:30pmP

604-661-2255

Заетост

Отдел Човешки ресурси на Градската Канцелария

604-873-7663/4

Човешки ресурси на Канада (24 часа.) – F

604-682-5400
415-757 W.Hastings St.604-681-8253
125 E. 10th Ave.604-872-7431
4242 Fraser St.

604-666-2306

Бюро Семейно обслужване
Работи 24 часа.) – P604-660-3194
Опазване от пожар и разрешителни604-873-7595

Боклук

Събиране на боклука в града604-323-7710
Гореща линия за компостове, 2150 Maple St.604-736-2250
Опасни отпадъци/Опазване на околната среда604-873-7567/7528
Рециклиране (обща информация) – P604-732-9253
Жълти/Сини пликове и кошчета за боклук 604-323-7710

Здравни услуги, Обществени

Downtown Обществен здравен център604-255-3151
Вечнозелен Обществен здравен център604-872-2511
Pacific Spirit Обществен здравен център604-261 -6366
Raven Song Обществен здравен център 604-709-6400
Three Bridges Обществен здравен център604-736-9844
Южен Обществен здравен център604-321-6151
Севрен Обществен здравен център604-253-3575

Жилища

B.C. жилища – P 604-433-2218
B.C. комисия за управляването на жилищаP 601-4555 Kingsway, Burnaby 604-433-2218
Офис за обслужване на наемателите604-660-3400
(програма за спешна помощ (само за града)604-873-7488

Имиграция

Гражданство & Имиграция, 1148 Hornby St. – F604-666-2171

Информация

City of Vancouver (градско управление)604-873-7011
Федерално правителство1-800-OCANADA/1 -800-622-6232
Информационни услуги Ванкувър604-875-6381
Провинциялно правителство информацияP604-660-2421
24 часа информация, Жилищни Наеми604-660-1020

Съдебни инстанцииP

Регистър на разводите, 800 Smithe St. (семейство & развод)

604-660-2843

Провинциялна съдебена палата, 222 Main St. (регистър)

604-660-4200
Съд за дребни искове, 800 Hornby St.

604-660-8989

Правни Услуги
Правна помощ604-601-6300
Ванкувърска Обществена Библиотека

Лицензи

Бизнес Лицензи, 2-ри етаж., източно крило604-873-7568
лицензи за притежаване на кучета, 2-ри етаж., източно крило604-873-7568
Алкохолни напитки Контрол и Лицензиране – P604-586-2641
Сертификати за бракосъчетания, 250-605 Robson St. – P

604-660-2937

Улично осветление & Електрически сигнали, знаци 604-871-6200

Музей и Планетариуми

Ванкувърски Морски Музей604-257-8300
H.R.MacMillan Space Centre/Планетариум604-738-7827

Ванкувърски Музей

604-736-4431

Шум, охрана на тишината

Лаещи кучета

604-665-3528

Градски здравен инспектор

604-736-2866

Паркове и Отдих604-257-8400

Паркинги

Изоставени автомобили 604-257-8709
Глоби604-873-7642
Handicap Parking Decal, SPARC604-718-7744
Искания за прилагане на правилата за паркиране604-257-8727
Разрешителни за паркиране в жилищни райони604-873-7338
Запитвания за глоби604-257-8732
Вдигане на коли (авто-паяци) 604-685-7246

Плащане на паркинг билети по телефона (Visa и Мastercard се приемат)

604-871 -6365

Разрешителни

Адреси, промени, добавки604-873-7986
Зони на развитие604-873-7613

Програма за намаляване на грешните сигнали (False Alarm Reduction Program)

604-871-6150
Информация604-873-7611
Разрешителни за отсичане на дърва2-ри етаж., източно крило

604-873-7167

Гореща линия за опазване на дърветата 604-871-6378

Планиране

Борд за Несъгласията, Subground604-873-7723
Разрешителни за разработка, 3 ет., източно крило604-873-7469
First Shaughnessy Panel, 3 ет., източно крило604-871 -6396
Запитвания (Зониране) 3 ет., източно крило604-873-7613

Комисия по Градското планиране на Ванкувър, сградата на VanCity

604-873-7477
Комисия по градския дизайн604-873-7936

Полиция

Наблюдение на жилищни райони (Block Watch), 2120 Cambie St604-717-2857
Съобщения за нарушаване на закона (които не са псешни)604-717-3321
Спешно повикване на полицията911
Конфискувани коли, 312 Main St.604-717-3198
Пътни записи, 312 Main St.604-717-3000
Полицейски участък, 312 Main St.604-717-3535
Отдел за подпомагане на жертвите на престъпления, 2120 Cambie St604-717-2737

Преработка на отпадъците

Градска гореща линия за проблемите по преработка на отпадъците

604-323-7710

Гореща линия за компостите, 2150 Maple St.604-736-2250

Училища

Вижте на сайта на Телъс телефонния указател на Канада

Възрастни граждани

Кризисна линия

604-872-3311

Осигуряване и пенсионни програми P

 

Услуги за обшността на възрастните граждани

604-684-8171

Инспекции на тротоарите

 

Улична Администрация, 2-ри етаж

604-873-7216

Улици & пътеки, заявления, поправки, поддръжка

 

Поддръжка на булевардите

604-323-7651

Булеварди и улични дървета

604-257-8600

Заявления (осветителни подобрения)

604-873-7183/7928/7206

Почистване на улиците

604-323-7724

Подмяна на уличното осветление

604-871-6200

Ремонт на улиците

604-323-7651

Данъци & Оценки & Глоби (за паркиране)

Отдел Данък върху собствеността

604-873-7633

Театри и кина

Orpheum, Seymour St. & Smithe St.

604-665-3035

Queen Elizabeth Theatre, Georgia St. & Hamilton St.

604-665-3050

QET Restaurant, Georgia St. & Hamilton St.

604-665-2373

Vancouver Playhouse, Hamilton St. & Dunsmuir St

604-665-3050

Транспорт

 

BC Ferries, 1112 Fort St.,Victoria (24 hrs.) – P

1-888-BC FERRY (223-3779)

Translink (информация за автобусите) – P

604-521-0400

B.C. Rail Ltd., 1311 W. 1st St., North Vancouver- P

604-631-3500

Посетители

Ванкувърски Туристически Инфоцентър, Waterfront Centre

604-683-2000

Доброволци

 

Доброволци за Ванкувър (Volunteer Vancouver), 301-3102 Main St. – N

604-875-9144

Доброволци подпомагащи възрастните хора, 2610 Victoria Dr.

604-734-1221

Информация за гласоподавателите, регистрация

 

Провинциален списък на гласоподавателите, 100-475 E. BroadwayP

604-660-6848

Списък на гласоподавателите във Ванкувър, Отдел Градски служители

604-873-7681

Водни услуги

 

Спешни услуги (24 ч.)

604-606-2676

Информация за сметките за вода

604-873-7644

Оплаквания за качеството на водата

604-736-2866

2016-12-27T23:22:25+00:00август 16th, 2010|Информация|0 Comments

Leave A Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close