Територия: British Columbia е разположена на 947,800 кв. км. от тях 929,730 са земя и 18,070 кв. кв. са речни и езерни площи. Това представлява 9.5% от Канада и я прави третата по големина провинция.

Ако сравним провинцията по територия, то тя е по-голяма от Англия, Франция, Дания и България взети заедно.

Дължина на бреговата ивица: 17,856 км.

Топография: предимно планински ландшафт, през който са разположени дълбоки речни долини.

Британска Колумбия има най-широк спектър от животински видове в сравнение с коя да е друга провинция в Канада. Основната част от населението е съсредоточена в южната част на провинцията (Lower Mainland). В север-източните части разположени около Fort Saint John се намират нефтени полета и съответно това е основната промишленост там. Района Okanagan и Kootenay са основно земеделски райони – те са зеленчуковата градина на провинцията и един от основните производители на ябълки в Канада.